IPA – Brut 香槟IPA | 5.9% ABV | 25 IBU | 杭州🇨🇳 Hangzhou

一款名副其实的低卡低糖的IPA,它甩掉了传统brut IPA无聊的酒体,浓郁的荔枝夹杂热带水果风味背后,有着类似白葡萄酒的丰富酒体,单薄但不简单。